סכום התשלום הסופי לגביה ייקבע במשרד הנהלת החשבונות עפ"י מה שסוכם בין מבצע התשלום לבין מכון באר.
אנא הקפידו לציין בהערות כל סיכום שנעשה עמכם.